The Viet Nam Development Bank (Other: VDBank)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with VDBANK: ABB BID MBB VTR
Trending: HPG (94,086) - MBB (71,984) - VNM (55,165) - BSR (52,186) - TCB (51,100)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
05/15/2014Annual report 2012
08/12/2013Annual report 2011
05/07/2013Annual report 2010
12/09/2011Annual report 2009
12/09/2011Annual report 2008

The Viet Nam Development Bank

Name: The Viet Nam Development Bank

Abbreviation:VDB

Address: 25A - Cát Linh - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 3736 5659

Fax: (84.24) 3736 5659

Email:trangtindientu@vdb.gov.vn

Website:http://www.vdb.gov.vn

Exchange: Khác

Sector: Finance and Insurance

Industry: Credit Intermediation and Related Activities

Listing date:

Chartered capital: 5,000,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 108/2006/QÐ-TTg

Issued date: 05/19/2006

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện tín dụng đầu tư phát triển và xuất khẩu của Nha nước
- Thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển
- Thực hiện chính sách tín dụng xuất khẩu
- Nhận ủy thác quản lý nguồn vốn ODA được Chính phủ cho vay lại
- Cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng và tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế...

- Ngày 19/05/2006, Thủ tướng Chính phủ ký QĐ thành lập Ngân hàng phát triển Việt Nam.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.