View with VDAHAUGIANG: GMD
Trending: MWG (27,579) - VNM (27,419) - HPG (25,131) - FPT (22,435) - VGI (18,420)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
12/05/2014Audited FS 2013
12/05/2014Audited FS 2012
12/05/2014FS the first 6 month of 2014
12/05/2014Prospectus 2014

VDA Hau Giang Trading Service JSC

Name: VDA Hau Giang Trading Service JSC

Abbreviation:VDA Hậu Giang

Address: KCN Tân Phú Thạnh - H.Châu Thành - T.Hậu Giang

Telephone: (84.293) 395 3018

Fax: (84.293) 395 3018

Email:

Website:#

Exchange: Khác

Sector: Wholesale Trade

Industry: Merchant Wholesalers, Nondurable Goods

Listing date:

Chartered capital: 60,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 642031000002

Issued date: 05/05/2008

Business license: 642031000002

Issued date: 05/05/2008

Main business scope:

- Kinh doanh trung tâm mua sắm, đại siêu thị, chợ đầu mối, hệ thống kho vận
- Xây dựng quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ nhà và kỹ thuật hạ tầng đô thị, KCN, KĐTM, Trung tâm thương mại
- Dịch vụ giao nhận kho vận hàng hóa trong và ngoài nước

- Công ty được thành lập theo GCNĐT số 642031000002 cấp lần đầu ngày 05/05/2008 và điều chỉnh lần 2 vào ngày 04/04/2012 do Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang cấp

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.