CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW)

Song Da Water Investment JSC

30,900

(%)
22/01/2020 15:18

Mở cửa30,900

Cao nhất30,900

Thấp nhất30,900

KLGD

Vốn hóa2,318

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 39,500

Thấp 52T27,000

KLBQ 52T1,183

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,830

P/E10.92

F P/E12.61

BVPS13,813

P/B2.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCW: TDM GEX VCF VCP TTD
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà