CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW)

Song Da Water Investment JSC

37,600

(%)
04/06/2020 15:02

Mở cửa37,600

Cao nhất37,600

Thấp nhất37,600

KLGD

Vốn hóa2,820

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 39,500

Thấp 52T25,000

KLBQ 52T2,373

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,838

P/E20.46

F P/E15.34

BVPS13,364

P/B2.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCW: GEX REE PWA VNM ND2
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà