CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW)

Song Da Water Investment JSC

28,400

(%)
24/02/2020 15:03

Mở cửa28,400

Cao nhất28,400

Thấp nhất28,400

KLGD

Vốn hóa2,130

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 39,500

Thấp 52T25,400

KLBQ 52T1,026

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,909

P/E14.88

F P/E11.59

BVPS13,070

P/B2.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCW: PWA ND2 CAV TDM THI
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+11.81%

+/- Qua 1 tháng-8.09%

+/- Qua 1 quý-14.71%

+/- Qua 1 năm-12.64%

+/- Niêm yết+26.42%

Cao nhất 52 tuần (13/11/2019)*39,500

Thấp nhất 52 tuần (14/02/2020)*25,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)217

KLGD/Ngày (1 tháng)317

KLGD/Ngày (1 quý)559

KLGD/Ngày (1 năm)1,026

Nhiều nhất 52 tuần (20/08/2019)*19,730

Ít nhất 52 tuần (04/03/2019)*10