CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW)

Song Da Water Investment JSC

35,000

-100 (-0.28%)
29/05/2020 15:02

Mở cửa35,000

Cao nhất35,000

Thấp nhất35,000

KLGD3,000

Vốn hóa2,625

Dư mua4,500

Dư bán1,300

Cao 52T 39,500

Thấp 52T25,000

KLBQ 52T2,171

NN mua-

% NN sở hữu0.45

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,838

P/E19.08

F P/E14.31

BVPS13,364

P/B2.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCW: PWA ND2 TDM CAV GEX
Trending: HPG (63.252) - VNM (47.603) - MWG (44.735) - HVN (40.452) - FPT (33.720)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+22.81%

+/- Qua 1 năm+17.84%

+/- Niêm yết+55.80%

Cao nhất 52 tuần (13/11/2019)*39,500

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*25,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)5,682

KLGD/Ngày (1 tháng)3,251

KLGD/Ngày (1 quý)5,812

KLGD/Ngày (1 năm)2,197

Nhiều nhất 52 tuần (15/04/2020)*60,800

Ít nhất 52 tuần (07/02/2020)*10