CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW)

Song Da Water Investment JSC

30,900

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa30,900

Cao nhất30,900

Thấp nhất30,900

KLGD

Vốn hóa2,318

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 39,500

Thấp 52T27,000

KLBQ 52T1,237

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,830

P/E10.92

F P/E12.61

BVPS13,813

P/B2.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCW: ND2 PWA VCP TDM REE
Trending: HPG (25.064) - CTG (22.294) - ROS (19.606) - VNM (18.951) - MBB (17.796)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà