CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW)

Song Da Water Investment JSC

35,000

-100 (-0.28%)
29/05/2020 15:02

Mở cửa35,000

Cao nhất35,000

Thấp nhất35,000

KLGD3,000

Vốn hóa2,625

Dư mua4,500

Dư bán1,300

Cao 52T 39,500

Thấp 52T25,000

KLBQ 52T2,171

NN mua-

% NN sở hữu0.45

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,838

P/E19.08

F P/E14.31

BVPS13,364

P/B2.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCW: GEX TDM PWA VNM ND2
Trending: HPG (64.591) - VNM (48.470) - MWG (45.625) - HVN (40.383) - FPT (34.204)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà