CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW)

Song Da Water Investment JSC

30,900

(%)
20/01/2020 13:45

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa2,318

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 39,500

Thấp 52T27,000

KLBQ 52T1,237

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,830

P/E10.92

F P/E12.61

BVPS13,813

P/B2.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCW: ND2 PWA TDM VCP REE
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà