CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW)

Song Da Water Investment JSC

30,900

(%)
22/01/2020 15:18

Mở cửa30,900

Cao nhất30,900

Thấp nhất30,900

KLGD

Vốn hóa2,318

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 39,500

Thấp 52T27,000

KLBQ 52T1,136

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,830

P/E10.92

F P/E12.61

BVPS13,813

P/B2.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCW: GEX FPT PWA VCB VCF
Trending: HPG (14.639) - FPT (12.195) - VNM (11.789) - MBB (11.565) - CTG (10.790)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà