CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW)

Song Da Water Investment JSC

37,000

(%)
06/07/2020 15:01

Mở cửa37,000

Cao nhất37,000

Thấp nhất37,000

KLGD

Vốn hóa2,775

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 39,500

Thấp 52T25,000

KLBQ 52T2,511

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,838

P/E20.13

F P/E15.10

BVPS13,364

P/B2.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCW: PWA ND2 GEX TDM VAV
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà