CTCP Vicostone (HNX: VCS)

vicostone JSC

58,600

-900 (-1.51%)
10/04/2020 15:03

Mở cửa59,500

Cao nhất59,900

Thấp nhất58,500

KLGD659,507

Vốn hóa9,376

Dư mua189,893

Dư bán255,293

Cao 52T 105,600

Thấp 52T51,300

KLBQ 52T283,926

NN mua2,700

% NN sở hữu2.46

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*8,114

P/E7.33

F P/E3.44

BVPS21,554

P/B2.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCS: MWG VNM FPT PNJ VCB
Trending: MWG (77.824) - VNM (62.371) - HVN (61.930) - VCB (50.355) - VIC (43.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vicostone