CTCP Vicostone (HNX: VCS)

vicostone JSC

69,400

-3,500 (-4.80%)
24/02/2020 09:23

Mở cửa72,000

Cao nhất72,000

Thấp nhất69,000

KLGD35,750

Vốn hóa11,104

Dư mua16,050

Dư bán102,850

Cao 52T 105,600

Thấp 52T56,200

KLBQ 52T245,947

NN mua-

% NN sở hữu2.39

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*8,114

P/E8.98

F P/E4.21

BVPS21,554

P/B3.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCS: FPT VNM VGI HPG CTG
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vicostone