CTCP Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng Vinaconex (UPCoM: VCP)

Vinaconex Power Development & Contrustion Investmen,. JSC

55,300

-100 (-0.18%)
19/02/2020 13:38

Mở cửa55,500

Cao nhất55,500

Thấp nhất52,100

KLGD19,491,670

Vốn hóa3,152

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 65,500

Thấp 52T30,000

KLBQ 52T20,304

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,129

P/E13.41

F P/E12.74

BVPS16,937

P/B3.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCP: BID TCB SJD PVI ROS
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng Vinaconex

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.65%

+/- Qua 1 tháng-1.25%

+/- Qua 1 quý-14.66%

+/- Qua 1 năm+57.54%

+/- Niêm yết+372.81%

Cao nhất 52 tuần (14/11/2019)*65,500

Thấp nhất 52 tuần (27/02/2019)*29,979

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,258,998

KLGD/Ngày (1 tháng)1,086,977

KLGD/Ngày (1 quý)328,039

KLGD/Ngày (1 năm)97,959

Nhiều nhất 52 tuần (19/02/2020)*19,491,670

Ít nhất 52 tuần (10/06/2019)*1