CTCP Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng VCP (UPCoM: VCP)

VCP Power Development & Contrustion JSC

49,400

200 (+0.41%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa49,300

Cao nhất49,400

Thấp nhất49,300

KLGD4,600

Vốn hóa2,816

Dư mua12,700

Dư bán69,700

Cao 52T 65,400

Thấp 52T37,000

KLBQ 52T13,633

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,875

P/E12.69

F P/E8.29

BVPS18,110

P/B2.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCP: BID VCG GEX MBB HPG
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng VCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.92%

+/- Qua 1 tháng+2.92%

+/- Qua 1 quý+1.86%

+/- Qua 1 năm+28.24%

+/- Niêm yết+323.24%

Cao nhất 52 tuần (14/11/2019)*65,365

Thấp nhất 52 tuần (11/10/2019)*37,024

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)9,160

KLGD/Ngày (1 tháng)7,778

KLGD/Ngày (1 quý)8,126

KLGD/Ngày (1 năm)13,739

Nhiều nhất 52 tuần (06/11/2019)*328,780

Ít nhất 52 tuần (04/03/2020)*20