CTCP Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng Vinaconex (UPCoM: VCP)

Vinaconex Power Development & Contrustion Investmen,. JSC

55,500

-3,500 (-6.31%)
18/02/2020 15:04

Mở cửa55,500

Cao nhất55,500

Thấp nhất55,500

KLGD9,520

Vốn hóa3,163

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 65,500

Thấp 52T30,000

KLBQ 52T20,304

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,129

P/E13.44

F P/E12.76

BVPS16,937

P/B3.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCP: BID TCB SJD ROS PVI
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng Vinaconex