CTCP Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng VCP (UPCoM: VCP)

VCP Power Development & Contrustion JSC

48,700

300 (+0.62%)
23/09/2020 15:01

Mở cửa48,500

Cao nhất49,100

Thấp nhất48,500

KLGD13,300

Vốn hóa2,776

Dư mua19,700

Dư bán31,700

Cao 52T 65,400

Thấp 52T37,000

KLBQ 52T15,696

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,875

P/E12.49

F P/E8.17

BVPS18,110

P/B2.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCP: BID ACB BCG GEX MBB
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng VCP