CTCP Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng Vinaconex (UPCoM: VCP)

Vinaconex Power Development & Contrustion Investmen,. JSC

54,500

(%)
28/02/2020 15:01

Mở cửa52,800

Cao nhất54,500

Thấp nhất52,800

KLGD6,100

Vốn hóa3,106

Dư mua1,900

Dư bán3,000

Cao 52T 65,500

Thấp 52T31,800

KLBQ 52T20,292

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,129

P/E13.20

F P/E12.54

BVPS15,374

P/B3.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCP: YEG MBB TCB VPB ROS
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng Vinaconex