CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI)

Viet Capital Securities Joint Stock Company

15,850

850 (+5.67%)
06/04/2020 15:00

Mở cửa15,500

Cao nhất15,850

Thấp nhất15,400

KLGD259,240

Vốn hóa2,604

Dư mua5,590

Dư bán9,260

Cao 52T 38,000

Thấp 52T14,200

KLBQ 52T76,217

NN mua-

% NN sở hữu35.06

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,240

P/E3.54

F P/E2.44

BVPS24,662

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCI: SSI HCM MWG VNM VCB
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Bản Việt

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.31%

+/- Qua 1 tháng-39.96%

+/- Qua 1 quý-45.34%

+/- Qua 1 năm-56.96%

+/- Niêm yết-53.02%

Cao nhất 52 tuần (08/04/2019)*38,046

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*14,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)185,704

KLGD/Ngày (1 tháng)104,513

KLGD/Ngày (1 quý)59,171

KLGD/Ngày (1 năm)76,217

Nhiều nhất 52 tuần (08/05/2019)*444,450

Ít nhất 52 tuần (03/09/2019)*510