CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI)

Viet Capital Securities Joint Stock Company

28,000

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa28,000

Cao nhất28,350

Thấp nhất27,650

KLGD128,730

Vốn hóa4,602

Dư mua27,230

Dư bán37,460

Cao 52T 43,000

Thấp 52T26,400

KLBQ 52T82,542

NN mua17,890

% NN sở hữu35.67

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,067

P/E5.53

F P/E4.55

BVPS24,652

P/B1.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCI: HCM SSI VND ROS VNM
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Bản Việt