Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI)

Viet Capital Securities Joint Stock Company

35,500

2,300 (+6.93%)
18/05/2022 15:00

Mở cửa34,500

Cao nhất35,500

Thấp nhất34,300

KLGD6,488,500

Vốn hóa11,821.50

Dư mua63,600

Dư bán70,300

Cao 52T 79,300

Thấp 52T30,100

KLBQ 52T3,742,871

NN mua347,000

% NN sở hữu19.46

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0.04

Beta1.59

EPS4,502

P/E7.37

F P/E8.84

BVPS21,472

P/B1.55

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng VCI: SSI VND HCM SHS HPG
Trending: HPG (136,548) - FLC (133,779) - DIG (112,386) - CEO (93,927) - MBB (83,018)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập năm 2007. Năm 2017, VCSC niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Ngày 12/07/2021, tăng vốn điều lệ lên 3,330 tỷ đồng. Chứng khoán Bản Việt kinh doanh chủ yếu trên lĩnh vực chứng khoán, bao gồm các hoạt động: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Lưu ký c... Xem thêm
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.