Vietnam Construction And Import-Export Joint Stock Corporation (HOSE: VCG)

47,800

800 (+1.70%)
01/22/2021 15:00

Open47,100

High48,600

Low46,900

Vol834,000

Market Cap.21,113.77

Remain Bid11,200

Remain Ask11,500

52Wk High47,800

52Wk Low23,400

52Wk Avg Vol385,182

Frgn Buy500

Frgn Owned(%)0.18

Dividend1,200

Dividend Yield0

Beta-

EPS*1,548

P/E30.36

F P/E25.32

BVPS19,665

P/B2.39

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with VCG: VGC HPG VCR KBC SHB
Trending: HPG (81,145) - ROS (75,399) - MBB (68,296) - SHB (63,095) - STB (60,474)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Vietnam Construction And Import-Export Joint Stock Corporation
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.