CTCP Vinaconex 25 (HNX: VCC)

Vinaconex 25 Joint Stock Company

10,000

-500 (-4.76%)
21/09/2020 15:05

Mở cửa10,300

Cao nhất10,500

Thấp nhất10,000

KLGD1,800

Vốn hóa120

Dư mua4,700

Dư bán22,700

Cao 52T 10,600

Thấp 52T8,900

KLBQ 52T3,898

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,139

P/E9.22

F P/E8.75

BVPS12,168

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCC: FLC HQC HSG ITA TNG
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinaconex 25