CTCP Vinaconex 25 (HNX: VCC)

Vinaconex 25 Joint Stock Company

10,500

(%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa10,700

Cao nhất10,700

Thấp nhất10,500

KLGD2,600

Vốn hóa126

Dư mua10,400

Dư bán7,200

Cao 52T 10,600

Thấp 52T8,900

KLBQ 52T3,864

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,139

P/E9.22

F P/E8.75

BVPS12,168

P/B0.86

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCC: FLC VCG TNG ITA MEL
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinaconex 25