Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Khác: VCBS)

Vietcombank Securities Company, Ltd.

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng VCBS: SSI CDP VCB CEO FLC
Trending: FLC (226,477) - DIG (154,041) - HPG (149,831) - CEO (148,098) - ROS (128,576)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phầnThời gian gắn bó
31/12/2018Bà Nguyễn Thị Kim OanhCTHĐTV-ThS Tài chính Ngân hàngN/A
Bà Hoàng Diễm ThùyThành viên-Đại học-N/A
Ông Lê Mạnh HùngGĐ/TVHĐQT-ThS QTKD-N/A
Ông Lê Việt HàPhó GĐ-CN Luật/ThS Tài chính-N/A
Ông Phan Anh VũPhó GĐ-ThS Tài chính-N/A
Ông Trần Việt AnhPhó GĐ-ThS QTKD-N/A
Ông Trần Việt HưngPhó GĐ-CN Kinh tế đối ngoại-N/A
Bà Lê Thị Ngọc TrâmKTT-ThS Tài chính-N/A
Bà Nguyễn Thúy QuỳnhTBKS-CN Tài chính - Ngân hàng-N/A
Bà La Thị Hồng MinhThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Trần Kim VânThành viên BKS-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phầnThời gian gắn bó
31/12/2017Bà Nguyễn Thị Kim OanhCTHĐTV-ThS Tài chính Ngân hàngN/A
Bà Hoàng Diễm ThùyThành viên-Đại học-N/A
Ông Lê Mạnh HùngGĐ/TVHĐQT-ThS QTKD-N/A
Ông Lê Việt HàTVHĐQT/Phó GĐ-CN Luật/ThS Tài chính-N/A
Ông Phan Anh VũTVHĐQT/Phó GĐ-ThS Tài chính-N/A
Ông Trần Việt AnhTVHĐQT/Phó GĐ-ThS QTKD-N/A
Ông Trần Việt HưngTVHĐQT/Phó GĐ-CN Kinh tế đối ngoại-N/A
Bà Lê Thị Ngọc TrâmKTT-ThS Tài chính-N/A
Bà Nguyễn Thúy QuỳnhTBKS/TVHĐQT-CN Tài chính - Ngân hàng-N/A
Bà La Thị Hồng MinhThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Trần Kim VânThành viên BKS-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phầnThời gian gắn bó
31/12/2016Ông Phạm Thanh HàCTHĐTV-N/aN/A
Bà Hoàng Diễm ThùyThành viên-N/a-N/A
Ông Vũ Quang ĐôngGĐ/Thành viên-T.S KT-TC-N/A
Ông Lê Mạnh HùngPhó GĐ-N/a-N/A
Ông Lê Việt HàPhó GĐ-ThS Tài chính-N/A
Ông Phan Anh VũPhó GĐ-ThS Tài chính-N/A
Ông Trần Việt AnhPhó GĐ-ThS QTKD-N/A
Bà Lê Thị Ngọc TrâmKTT-ThS Tài chính-N/A
Bà Nguyễn Thúy QuỳnhTBKS-CN Tài chính - Ngân hàng-N/A
Bà La Thị Hồng MinhThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Trần Kim VânThành viên BKS-N/a-N/A
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.