- Các lĩnh vực trọng yếu và chiến lược, có tiềm năng và tốc độ tăng trưởng nhanh tại Việt Nam (không đầu tư trực tiếp vào bất động sản và hạ tầng)

Thông tin thành lập

Loại hình công tyQuỹ đầu tư
Giấy phép thành lập02/GCN-UBCK
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
- Ngày 10/1/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 02/GCN-UBCK chấp thuận cho Quỹ đầu tư cân bằng Bản Việt chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng với VĐL là 50 tỷ đồng
Trụ sở chính
• Địa chỉCentec Tower - Phòng 1902 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai - Q.3 - Tp.HCM
• Điện thoại(84.24) 3823 9909
• Fax(84.24) 3824 6329
• Email
• Websitehttp://www.vietcapital.com.vn
Văn phòng đại diện