CTCP Xây dựng Số 9 (HNX: VC9)

Construction Joint Stock Company No.9

Đang bị cảnh báo

4,400

(%)
12/08/2020 15:05

Mở cửa4,400

Cao nhất4,400

Thấp nhất4,400

KLGD2,300

Vốn hóa51

Dư mua5,300

Dư bán11,500

Cao 52T 14,700

Thấp 52T4,100

KLBQ 52T3,391

NN mua-

% NN sở hữu2.61

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*78

P/E56.41

F P/E4.39

BVPS13,762

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VC9: E29 ANV TIP VC7 TTZ
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Số 9