CTCP Xây dựng Số 9 (HNX: VC9)

Construction Joint Stock Company No.9

11,300

(%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa11,300

Cao nhất11,300

Thấp nhất11,300

KLGD

Vốn hóa132

Dư mua

Dư bán1,000

Cao 52T 14,700

Thấp 52T8,300

KLBQ 52T795

NN mua-

% NN sở hữu2.61

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*173

P/E65.32

F P/E11.49

BVPS15,025

P/B0.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VC9: VC7 VCG VCR VMC VCB
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Số 9