CTCP Xây dựng Số 9 (HNX: VC9)

Construction Joint Stock Company No.9

Đang bị cảnh báo

4,400

(%)
07/08/2020 15:06

Mở cửa4,400

Cao nhất4,400

Thấp nhất4,400

KLGD

Vốn hóa51

Dư mua500

Dư bán28,100

Cao 52T 14,700

Thấp 52T4,100

KLBQ 52T3,316

NN mua-

% NN sở hữu2.61

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*78

P/E56.41

F P/E4.39

BVPS13,762

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VC9: TTZ E29 TNI VC6 VRC
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Số 9