CTCP Xây dựng Số 3 (HNX: VC3)

Construction Joint Stock Company No 3

16,800

-100 (-0.59%)
21/09/2020 15:05

Mở cửa16,800

Cao nhất16,900

Thấp nhất16,600

KLGD163,700

Vốn hóa1,025

Dư mua220,900

Dư bán152,900

Cao 52T 18,300

Thấp 52T15,000

KLBQ 52T200,219

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,740

P/E9.71

F P/E14.34

BVPS11,545

P/B1.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VC3: CEO TNG TTA HUT VCG
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Số 3

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.59%

+/- Qua 1 tháng+5%

+/- Qua 1 quý+0.60%

+/- Qua 1 năm+10.96%

+/- Niêm yết+49.07%

Cao nhất 52 tuần (11/11/2019)*18,300

Thấp nhất 52 tuần (24/09/2019)*15,012

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)187,469

KLGD/Ngày (1 tháng)215,073

KLGD/Ngày (1 quý)197,121

KLGD/Ngày (1 năm)200,219

Nhiều nhất 52 tuần (18/12/2019)*450,100

Ít nhất 52 tuần (11/12/2019)*49,200