CTCP VIWACO (UPCoM: VAV)

VIWACO Joint Stock Company

54,600

(%)
05/08/2021 15:05

Mở cửa54,600

Cao nhất54,600

Thấp nhất54,600

KLGD

Vốn hóa873.60

Dư mua2,600

Dư bán4,200

Cao 52T 59,900

Thấp 52T39,400

KLBQ 52T991

NN mua-

% NN sở hữu2.21

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0.05

Beta-0.62

EPS*4,550

P/E12.01

F P/E13.33

BVPS22,903

P/B2.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng VAV: BTD TDM MBG VCB PVT
Trending: HPG (159,621) - MBB (135,689) - CTG (121,260) - TCB (103,238) - STB (88,802)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.50%

+/- Qua 1 tháng+4.20%

+/- Qua 1 quý-2.33%

+/- Qua 1 năm+11.43%

+/- Niêm yết+10.30%

Cao nhất 52 tuần (02/07/2021)*59,900

Thấp nhất 52 tuần (07/09/2020)*39,404

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)450

KLGD/Ngày (1 tháng)273

KLGD/Ngày (1 quý)458

KLGD/Ngày (1 năm)991

Nhiều nhất 52 tuần (18/08/2020)*16,000

Ít nhất 52 tuần (25/08/2020)*100

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.