CTCP VIWACO (UPCoM: VAV)

VIWACO Joint Stock Company

56,000

(%)
29/07/2021 15:04

Mở cửa56,000

Cao nhất56,000

Thấp nhất56,000

KLGD

Vốn hóa896

Dư mua3,500

Dư bán2,700

Cao 52T 59,900

Thấp 52T39,400

KLBQ 52T998

NN mua-

% NN sở hữu2.21

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0.04

Beta-

EPS*4,550

P/E12.30

F P/E13.65

BVPS22,903

P/B2.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng VAV: HND CLC MCM SED VAB
Trending: HPG (152,765) - MBB (123,577) - TCB (103,517) - CTG (101,624) - STB (91,576)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.