VACO Auditing Co., Ltd (Other: VACO)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: FLC (297,003) - CEO (180,688) - DIG (170,383) - ROS (167,552) - HPG (149,119)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Number of companies: 0

VACO Auditing Co., Ltd

Name: VACO Auditing Co., Ltd

Abbreviation:VACO

Address: Tầng 4 - 168 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

Telephone: (84.24) 3577 0781

Fax: (84.24) 3577 0787

Email:

Website:http://www.vaco.com.vn

Exchange: Khác

Sector: Professional, Scientific, and Technical Services

Industry: Legal Services, Accounting, Tax Preparation, Bookkeeping, and Payroll Services

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Kiểm toán độc lập
- Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Soát xét thông tin trên báo cáo tài chính
- Kiểm tra thông tin trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước
- Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
- Kiểm toán nội bộ
- Kiểm soát, đánh giá rủi ro hệ thống công nghệ thông tin
- Các dịch vụ kiểm soát và tư vấn rủi ro khác
- Tư vấn huy động vốn
- Tư vấn doanh nghiệp
- Soát xét toàn diện hoạt động doanh nghiệp
- Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp
- Tư vấn mua bán, tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp
- Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
- Hỗ trợ nhà đầu tư tham gia thị trường
- Hoạch định chiến lược thuế
- Cơ cấu kinh doanh có hiệu quả cho mục đích tính thuế
- Soát xét tính tuân thủ luật thuế của doanh nghiệp
- Tính và lập tờ khai thuế
- Tư vấn thuế cho chuyên gia nước ngoài
- Tư vấn cơ cấu tối ưu hoá thuế đa quốc gia
- Tổ chức đào tạo và hội thảo
- Quản lý nguồn nhân lực

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.