Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
- Kiểm toán: bc tài chính, bc quyết toán công trình xây dựng
- Tư vấn
- Kế toán
- Soát xét báo cáo tài chính
- Đào tạo kế toán, kiểm toán

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty kiểm toán
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉ22 Đường A4 - P.12 - Q.Tân Bình - Tp.HCM
• Điện thoại(84.28) 3948 1775 - 3273 7865
• Fax(84.28) 3948 1776
• Emailvaca.audit@hcm.fpt.vn
• Websitehttp://www.kiemtoanvanan.com.vn
Văn phòng đại diện