Investment and Construction Joint Stock Company No 45 (OTC: V45)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: HPG (174,198) - MBB (123,762) - SSI (106,910) - DIG (86,593) - FLC (76,715)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
12/31/2014Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2014
12/31/2014FS 2013
12/31/2014FS 2012
04/09/2012Audited FS 2011
10/14/2011Resolution of 2011 Annual Shareholders Meeting

Investment and Construction Joint Stock Company No 45

Name: Investment and Construction Joint Stock Company No 45

Abbreviation:Vinaconex45.JSC

Address: Lầu 10 - tòa nhà VINACONEX - 47 Điện Biên Phủ - P.Đa Kao - Q.1 - Tp.HCM

Telephone: (84.274) 391 2892

Fax: (84.274) 357 8430

Email:vinaconex45@vinaconex45.vn

Website:http://vinaconex45.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 79,700,000,000

Listed shares: 7,970,000

Shares outstanding: 7,970,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, san lấp mặt bằng, cơ sở hạ tầng
- Thi công xây lắp các công trình điện dân dụng và công nghiệp, lưới điện hạ thế và trung thế từ 35 KV trở xuống...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.