CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng (UPCoM: USD)

Soc Trang Public Works Joint Stock Company

10,000

(%)
04/06/2020 15:02

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa56

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,900

Thấp 52T9,300

KLBQ 52T38

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,638

P/E6.11

F P/E6.47

BVPS11,731

P/B0.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng USD: LPB DGC DMC DSN FLC
Trending: HPG (55.055) - VNM (42.025) - MWG (38.957) - MBB (36.806) - HVN (36.758)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng