CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng (UPCoM: USD)

Soc Trang Public Works Joint Stock Company

13,000

(%)
28/02/2020 15:01

Mở cửa13,000

Cao nhất13,000

Thấp nhất13,000

KLGD

Vốn hóa73

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,300

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T9

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,062

P/E12.24

F P/E8.41

BVPS10,212

P/B1.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng USD: MQN PNJ HAG AAA DRH
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng