Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp (Khác: UICVN)

United Insurance Company of Vietnam

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp
- Bảo hiểm tài sản
- Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
- Bảo hiểm kỹ thuật
- Bảo hiểm trách nhiệm
- Các lọai bảo hiểm khác.

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tênNULL
• Chức vụNULL
• Điện thoạiNULL

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty bảo hiểm
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉTầng 11 - Toà nhà TungShing Square - Số 2 Ngô Quyền - Tp.Hà Nội
• Điện thoại(84.24) 3826 2686
• Fax(84.24) 3934 1752
• Emailuic-hn@uicvn.com
• Websitehttp://uicvn.com
Văn phòng đại diện