CTCP Phát triển Đô thị (UPCoM: UDJ)

Becamex Urban Development JSC

8,500

100 (+1.19%)
14/08/2020 15:02

Mở cửa8,500

Cao nhất8,500

Thấp nhất8,400

KLGD31,300

Vốn hóa124

Dư mua13,600

Dư bán64,200

Cao 52T 8,700

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T10,905

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,423

P/E5.89

F P/E6.34

BVPS14,150

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng UDJ: MCH TDC PLX SHB DRI
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị