CTCP Phát triển Đô thị (UPCoM: UDJ)

Becamex Urban Development JSC

14,100

-300 (-2.08%)
16/09/2021 15:07

Mở cửa14,500

Cao nhất14,500

Thấp nhất14,100

KLGD30,600

Vốn hóa232.65

Dư mua56,196

Dư bán110,800

Cao 52T 14,500

Thấp 52T7,700

KLBQ 52T52,361

NN mua-

% NN sở hữu5.75

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0.09

Beta0.53

EPS*1,457

P/E9.89

F P/E7.87

BVPS13,682

P/B1.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng UDJ: TVD SD4 YBM VRE TTN
Trending: HPG (122,847) - HVN (101,267) - MBB (80,372) - HSG (57,550) - SSI (57,492)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
03/02/2020CĐ Nhà nước8,415,00051Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công Nghiệp - TNHH MTVChart cơ cấu sở hửu
CĐ nước ngoài1,195,1007.24
CĐ trong nước5,000,74030.31
Cổ phiếu quỹ1,889,16011.45
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
26/02/2019CĐ Nhà nước8,415,00051TCT Đầu tư & Phát triển Công Nghiệp - TNHH MTVChart cơ cấu sở hửu
CĐ nước ngoài1,285,0007.79
CĐ trong nước4,910,84029.76
Cổ phiếu quỹ1,889,16011.45
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ Nhà nước8,415,00051TCT Đầu tư & Phát triển Công Nghiệp - TNHH MTVChart cơ cấu sở hửu
CĐ nước ngoài1,231,4007.46
CĐ trong nước4,964,44030.09
Cổ phiếu quỹ1,889,16011.45
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.