Can Tho Urban Joint Stock Company (UPCoM: UCT)

3,600

(%)
09/16/2021 15:07

Open3,600

High3,600

Low3,600

Vol

Market Cap.19.24

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High6,000

52Wk Low3,600

52Wk Avg Vol28

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta0.49

EPS*26

P/E138.46

F P/E15.02

BVPS10,433

P/B0.35

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with UCT: FTM HDM HVN ICT MBG
Trending: HPG (122,847) - HVN (101,267) - MBB (80,372) - HSG (57,550) - SSI (57,492)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Price Change

+/- 1 week0%

+/- 1 month0%

+/- 1 quarter0%

+/- 1 year-40%

+/- From listing date-40%

52 wk. High (09/18/2020)*6,000

52 wk. Low (04/26/2021)*3,600

Average Trading Volume/Day

Share vol./day-

Share vol./month-

Share vol./quarter-

Share vol./year29

52 Wk. Highest (12/28/2020)*4,000

52 Wk. Lowest (10/30/2020)*30

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.