CTCP Đô thị Cần Thơ (UPCoM: UCT)

Can Tho Urban Joint Stock Company

6,000

(%)
24/02/2021 15:02

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất6,000

KLGD

Vốn hóa32.07

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T26

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*255

P/E23.53

F P/E25.04

BVPS10,407

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng UCT: NAF NAG WCS
Trending: HPG (83.420) - MBB (68.218) - TCB (57.099) - VNM (48.815) - ROS (43.067)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đô thị Cần Thơ
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.