CTCP Đô thị Cần Thơ (UPCoM: UCT)

Can Tho Urban Joint Stock Company

6,000

(%)
09/04/2021 15:04

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất6,000

KLGD

Vốn hóa32.07

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,000

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T25

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*26

P/E230.77

F P/E25.04

BVPS10,433

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Text.CSTCNote
Mã xem cùng UCT: UDJ HPG HSG LPT DFC
Trending: MBB (116.072) - STB (114.348) - FLC (111.903) - HPG (103.889) - ROS (103.385)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019UBND Thành phố Cần Thơ2,766,69951
Trịnh Quang Tiến2,244,50141.37
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018UBND Thành phố Cần Thơ4,930,64592.26
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017UBND Thành phố Cần Thơ4,930,64592.26
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.