Can Tho Urban Joint Stock Company (UPCoM: UCT)

3,600

(%)
05/18/2021 15:05

Open3,600

High3,600

Low3,600

Vol

Market Cap.19.24

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High6,000

52Wk Low3,600

52Wk Avg Vol30

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*26

P/E138.46

F P/E15.02

BVPS10,433

P/B0.35

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with UCT: BRS DNE QNU SII XDHTCANTHO
Trending: HPG (157,681) - VNM (133,869) - MBB (125,367) - ROS (123,853) - STB (107,683)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Ownership Structure

TimeShareholderShareHolding %NotesChart
12/30/2019Domestic individuals2,658,20149Chart cơ cấu sở hửu
State-owned shareholders2,766,69951UBND Thành Phố Cần Thơ
TimeShareholderShareHolding %NotesChart
12/31/2018Domestic individuals413,7007.74Chart cơ cấu sở hửu
State-owned shareholders4,930,64592.26UBND Thành Phố Cần Thơ
TimeShareholderShareHolding %NotesChart
12/31/2017Domestic individuals413,7007.74Chart cơ cấu sở hửu
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.