CTCP Đô thị Cần Thơ (UPCoM: UCT)

Can Tho Urban Joint Stock Company

6,000

(%)
09/04/2021 15:04

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất6,000

KLGD

Vốn hóa32.07

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,000

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T25

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*26

P/E230.77

F P/E25.04

BVPS10,433

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Text.CSTCNote
Mã xem cùng UCT: LPT DFC NHP TEC
Trending: MBB (116.072) - STB (114.348) - FLC (111.903) - HPG (103.889) - ROS (103.385)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Lưu Việt ChiếnCTHĐQT1970ĐH Tài chính Kế Toán2,687,4442015
Ông Nguyễn Phúc NhưTVHĐQT1980Thạc sỹ1,1002015
Ông Võ Văn ĐượcTVHĐQT1967CN QTKD3,3002015
Ông Trần Thanh PhongGĐ/TVHĐQT1967CN QTKD7,2002014
Ông Nguyễn Thạch EmPhó GĐ1973CN Tài chính - Ngân hàng3,9002015
Ông Lê Thanh HiếuKTT/TVHĐQT1971CN Kế toán14,7002007
Ông Đặng Minh KhiếtTBKS1966CN Kế toán15,2001990
Ông Nguyễn Quốc CườngThành viên BKS1980KS Cơ Khí1,0002004
Bà Nguyễn Thị Thúy VyThành viên BKS1978ThS Khoa học1,3002000
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Lưu Việt ChiếnCTHĐQT1970ĐH Tài chính Kế Toán4,931,9452015
Ông Nguyễn Phúc NhưTVHĐQT1980Thạc sỹ1,1002015
Ông Võ Văn ĐượcTVHĐQT1967CN QTKD3,3002015
Ông Trần Thanh PhongGĐ/TVHĐQT1967CN QTKD7,2002014
Ông Nguyễn Thạch EmPhó GĐ1973CN Tài chính - Ngân hàng3,9002015
Ông Lê Thanh HiếuKTT/TVHĐQT1971CN Kế toán14,7002007
Ông Đặng Minh KhiếtTBKS1966CN Kế toán15,2001990
Ông Nguyễn Quốc CườngThành viên BKS1980KS Cơ Khí1,0002004
Bà Nguyễn Thị Thúy VyThành viên BKS1978ThS Khoa học1,3002000
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2017Ông Lưu Việt ChiếnCTHĐQT1970ĐH Tài chính Kế Toán4,931,9452015
Ông Nguyễn Phúc NhưTVHĐQT1980Thạc sỹ1,1002015
Ông Võ Văn ĐượcTVHĐQT1967CN QTKD3,3002015
Ông Trần Thanh PhongGĐ/TVHĐQT1967CN QTKD7,2002014
Ông Nguyễn Thạch EmPhó GĐ1973CN Tài chính - Ngân hàng3,9002015
Ông Lê Thanh HiếuKTT/TVHĐQT1971CN Kế toán14,7002007
Ông Đặng Minh KhiếtTBKS1966CN Kế toán15,2001990
Ông Nguyễn Quốc CườngThành viên BKS1980KS Cơ Khí1,0002004
Bà Nguyễn Thị Thúy VyThành viên BKS1978ThS Khoa học1,3002000
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.