Trending: HPG (10,712) - VNM (9,122) - FPT (8,648) - MBB (8,199) - MWG (7,886)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Truong Thinh Investment Construction Company Limited

Name: Truong Thinh Investment Construction Company Limited

Abbreviation:Truong Thinh ICC

Address: 336 An Dương Vương - P.4 - Q.5 - p.Hồ Chí Minh

Telephone: (84.28) 3839 0435 - 3835 6339

Fax: (84.28) 3835 6339

Email:truongthinh58@yahoo.com.vn

Website:#

Exchange: Khác

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 32/QĐ-UB

Issued date: 08/10/1993

Business license: 41040000187

Issued date: 07/31/2006

Main business scope:

- Quy hoạch đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư mới trên địa bàn thành phố
- Xây dựng nhà cho công nhân thuê, bán nền, nhà cho CBCNV lao động thu nhập thấp và rộng rãi cho các đối tượng khác.
- Thực hiện và chuyển giao hoàn chỉnh dự án đầu tư cho các đơn vị có nhu cầu xây dựng nhà ở cho CBCNV.
- Nhận thiết kế thi công các công trình công nghiệp - dân dụng.
- Xây dựng, kinh doanh căn hộ cao ốc và văn phòng cho thuê.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.