Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Number of companies: 0

Name:

Abbreviation:

Address: 848/16 Hậu Giang - P.12 - Q.6 - Tp.Hồ Chí Minh

Telephone: (84.28) 3751 8937

Fax: (84.28) 3751 8739

Email:trungtinduc@hcm.vnn.vn

Website:#

Exchange: Khác

Sector: Professional, Scientific, and Technical Services

Industry: Legal Services, Accounting, Tax Preparation, Bookkeeping, and Payroll Services

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Dịch vụ kiểm toán
- Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ
- Tư vấn tài chính- kế toán
- Tư vấn, khảo sát thiết kế, tư vấn giám sát công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông
- Thiết kế công trình giao thông
- Tư vấn cổ phần hoá
- Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm tra đánh giá chất lượng, công trình xây dựng và công trình giao thông đường bộ
- Sản xuất, mua bán phần mềm tin học
- Thi công xây lắp các công trình thông tin –bưu chính- viễn thông, thi công lắp đặt hệ thống chống sét
- Mua bán, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các thiết bị chuyên ngành viễn thông, tin học
- Lập dự án đầu tư
- Tư vấn thuế
- Đào tạo nghề

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.