Trang An Joint Stock Company (OTC: TrangAn)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with TRANGAN: HAICHAU TAS SAF PNC FCS
Trending: HPG (119,596) - MBB (92,087) - FLC (62,575) - VNM (61,739) - HVN (61,281)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
03/31/2018Audited FS 2017
03/10/2017Audited FS 2016
01/30/2016Audited FS 2015
01/02/2015 Corporate Governance Report the first 6 month of 2013
01/02/2015Audited Consolidated FS 2012

Trang An Joint Stock Company

Name: Trang An Joint Stock Company

Abbreviation:TRANGAN

Address: Số 1 - Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

Telephone: (84.24) 62679999

Fax: (84.24) 67564138

Email:bk@trangan.com.vn

Website:http://www.trangan.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Food Manufacturing

Listing date:

Chartered capital: 22,200,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 0103005601

Issued date:

Main business scope:

Sản xuất công nghiệp thực phẩm

- Tiền thân là: Xí Nghiệp Công Tư Hợp Danh Bánh Kẹo Hà Nội
- Ngày 01/10/2004 Chính thức Cổ phần hoá với tên gọi CTCP Tràng An

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.