View with TOURISMHCM: DLV HUT OGC VIETNAMTOURISM
Trending: HPG (60,697) - VNM (45,532) - MWG (42,156) - HVN (40,819) - MBB (33,832)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Viet Nam Tourism Ho Chi Minh City JSC

Name: Viet Nam Tourism Ho Chi Minh City JSC

Abbreviation:VIETNAMTOURISM HCMC JSC

Address: 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P.6 - Q.3 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3932 6776

Fax: (84.28) 3932 6775

Email:headoffice@vietnamtourism-hcmc.com.vn

Website:http://www.vietnamtourism-hcmc.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Support Activities for Transportation

Listing date:

Chartered capital: 31,500,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0301187295

Establishment license:

Issued date: 07/09/1960

Business license: 4103006768

Issued date: 05/18/2007

Main business scope:

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch
- Dịch vụ du lịch thương mại
- Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải hàng
- Cửa hàng miễn thuế và các loại dịch vụ có liên quan

- CTCP du lịch Việt Nam TP.HCM (tiền thân là Công ty du lịch Việt Nam tại TP.HCM) được hình thành và chuyển đổi qua các thời kỳ:
- Ngày 9/7/1960: thành lập Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Ngọai Thương với nhiệm vụ chủ yếu phục vụ khách chuyên gia
- Năm 1978: Văn phòng đại diện của Tổng cục du lịch được thành lập tại TP.HCM mang tên Trung tâm điều hành đưa đón khách (Điều hành B) với tên giao dịch quốc tế Vietnamtourism in Ho Chi Minh City
- Năm 1990: Trung tâm được chuyển thành Chi nhánh Tổng Công ty du lịch Việt Nam tại TP.HCM thuộc Tổng Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hóa–Thể thao-Du lịch
- Ngày 26/3/1993: Thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Du lịch Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh theo nghị định 388 của Chính phủ chính phủ trực thuộc Tổng cục Du lịch
- Ngày 1/6/2007 đến nay: đăng ký chuyển đổi lọai hình doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần với tên mới CTCP Du lịch Việt Nam tại TP.HCM
- Ngày 31/8/2010: Điều chỉnh tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần du lịch Việt Nam TP.HCM

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.