View with TONDONGA: HPG NKG HSG MWG DNS
Trending: HPG (24,406) - MWG (22,360) - VNM (22,319) - QNS (16,160) - CTG (13,803)
03/19/2018Summary Audited FS 2017
03/20/2017Summary Audited Consolidated FS 2016
06/20/20162016 Annual Shareholders’Meeting Documents
03/05/2016Summary Audited Consolidated FS 2015
07/10/20152015 Annual Shareholders’Meeting Documents

Ton Dong A Corporation

Name: Ton Dong A Corporation

Abbreviation:TÔN ĐÔNG Á

Address: Số 5 - đường số 5 - KCN Sóng Thần - Bình Dương

Telephone: (84.274) 3732575

Fax: (84.274) 3790420

Email:info@tondonga.com.vn

Website:http://www.tondonga.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Primary Metal Manufacturing

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 3700255880

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

Sản xuất, kinh doanh tôn mạ kẽm, tôn mạ màu và tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh).

-CTy Tôn Đông Á thành lập vào cuối năm 1998 và chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 1999
-Đầu năm 2009, CTy chuyển đổi từ hình thức CTy TNHH sang CTCP Tôn Đông Á

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.