Mã xem cùng TINNGHIABANK: SCB
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)