CTCP Thương mại Gia Lai (OTC: ThuongMaiGiaLai)

Gia Lai Trading Joint Stock Company

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng THUONGMAIGIALAI: IBC
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Gia Lai

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016Công ty TNHH MTV Comexim Chư Sê3,000 (VND)100
Công ty TNHH TM Sài Gòn Gia Lai-30
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2015Công ty TNHH MTV Comexim Chư Sê3,000 (VND)100
Công ty TNHH TM Sài Gòn Gia Lai-30
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2014Công ty TNHH MTV Comexim Chư Sê3,000 (VND)100
Công ty TNHH TM Sài Gòn Gia Lai-30