Thien Hoa Financial Invesment JSC (OTC: ThienHoa)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Text.CSTCNote
Trending: MBB (119,776) - STB (116,376) - FLC (112,083) - HPG (111,043) - ROS (109,190)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
12/14/2011Resolution of 2011 Annual Shareholders Meeting
12/14/2011FS 2010
12/14/2011Annual report 2010

Thien Hoa Financial Invesment JSC

Name: Thien Hoa Financial Invesment JSC

Abbreviation:TFI

Address: 81 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 3941 2603

Fax: (84.24) 3941 2604

Email:NULL

Website:http://www.tfi.vn

Exchange: OTC

Sector: Finance and Insurance

Industry: Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities

Listing date:

Chartered capital: 200,000,000,000

Listed shares: 20,000,000

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Đầu tư Tài chính
- Kinh doanh bất động sản (bao gồm các dự án văn phòng cho thuê, chung cư, nhà ở cao cấp, mua bán đất đai)
- Tư vấn đầu tư xây dựng cơ sở Giáo dục, trường học .v.v...
- Đầu tư, mua bán chứng khoán, kinh doanh cổ phiếu ngắn hạn
- Đầu tư, góp vốn thành lập các công ty mới...

Là đơn vị thành viên của hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.