Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
Sản xuất và kinh doanh thép các loại.

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉP.Bạch Hạc - Tp.Việt Trì - T.Phú Thọ
• Điện thoại(84.210) 386 1288
• Fax(84.210) 395 1688
• Email
• Websitehttp://songhongsteel.vn
Văn phòng đại diện