Sai Gon Port technical Service Commercial Joint Stock Company (OTC: Tecserco)

View with TECSERCO: IME THEPTANTHUAN THIETBITHUYLOI NSH
Trending: HPG (50,276) - VNM (36,884) - FLC (28,596) - ITA (28,083) - ROS (26,162)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Sai Gon Port technical Service Commercial Joint Stock Company

Name: Sai Gon Port technical Service Commercial Joint Stock Company

Abbreviation:SP Tecserco JSC

Address: 1 Trương Ðình Hợi - P.18 - Quận 4 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3940 4023

Fax: (84.28) 3825 9484

Email:tecferco_csg@yahoo.com.vn

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Machinery Manufacturing

Listing date:

Chartered capital: 19,980,000,000

Listed shares: 1,998,000

Shares outstanding: 1,998,000

Status: Operating

Tax code: 0309585467

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Ðóng tàu và cấu kiện nổi
- Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp; xe có động cơ; thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc; thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu; bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động; cấu kiện kim loại; thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.